دوره Connect

ویژه زبان آموزان زیر ۱۲ سال که دوره های Tiny Talk و First Freinds و Lets Go را به اتمام رسانده اند اما به دلیل سن کم شیب دشواری سطوح آنها ملایمتر است

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: