دوره First Friends

دوره First Friends دوره ابتدایی ویژه کودکان دبستانی ۱۰ تا ۱۳ سال است.

که منجر به آشنایی کامل با نوشتن و خواندن به زبان انگلیسی می شود.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: