بازی های آموزشی و منابع آنلاین

بازی های آموزشی و منابع آنلاین

سطح اول زیر ۸ سال

 learntoread

آموزش خواندن وکتابهای ساده

3936-1

بازی صداها

4681-4

نوشتن  عددها

4710

شکلها

maths_button

بازیهای بیشتر شکلها وعددها

h-spring

ساختن متن با شکار کلمات

geometry

بازی شکلها

d-geomeasure

ساعت

h-snowman

آدم برفی بساز

تمرین خواندن

تمرین خواندن

 

starfall 4685 sesame-street-cookie-monsters-alphabet-soup  wordworld-dogs-letter-pit
between-the-lions-a-b-c-d-watermelon

starfall.com

 شمارش

سوپ الفبا

 الفبا  صداها

 الفبا

preschool-learn-numbers preschool-match-shapes preschool-learn-to-write-numbers preschool-write-uppercase-letters preschool-write-lowercase-letters
 
english_button
 
 
 
 
 

 سطح دوم پایه ای (۸ تا۱۱ سال)

 

 Picture 

Dictionary

   quizthumb spinthearrowThumb clockThumb prepThumb

  صفات مقایسه ای  

 چهار گزینه ای

 چرخونه  موضوعی

  ساعت

 in on under by

kitchenThumb

   upanddownThumb

bbthumb spelloffThumb describerThumb

 آشپزخانه

 موضوعی – توپ بازی

 کامل کردن جمله

 دیکته حیوانات

  تعریف لغات

spellingbeeThumb learntoread maths_button

 دیکته موضوعی

  گرامر  گرامر   گرامر   گرامر   گرامر
تست گرامر مقدماتی  تست گرامر قبل متوسط  تست گرامر متوسط  تست گرامر پیشرفته

 ONLINE GRAMMAR QUIZ

۳

 ONLINE GRAMMAR QUIZ

۲

  ONLINE GRAMMAR QUIZ

۱

 ONLINE GRAMMAR QUIZ 

 
 
 
 

 سطح سوم نوجوانان (۱۱ الی ۱۴ سال) 

games spinoff fast hands countriesThumb fallingThumb

 موضوعی

 گروهی

 موضوعی

 کشورها

2997-1 grammar-games compareThumb

۳

۳

 

  بازیهای گرامر

 Adjectives

 Adverbs

 

۱۰۰

audio-story

۲

Untitled

۵

 

Picture

Dictionary

 Articles

 Adverbs of frequency
 

Going to – plans

Comparatives and superlatives

 
 
 
 
 
 
 
 

 سطح چهارم ۱۵ سال به بالا (Hey There  )      

3084      3262-1 3263-1 4512 readingthumb

 ارایه مطلب

 Part of speech

 adjective

 noun verb adjective

 comprehension

222 1-Hangman images newbanner
 Present Perfect vs. Past Simple Tense  Present Perfect & Past Participle  English Tenses Exercise  INTERMEDIATE LEVEL QUIZZES
 
 
 
 
 
 
 Advanced
 newbanner
 ADVANCED LEVEL QUIZZES
 
 
 

*************************************************************

اگه میخوای کتاب انگلیسی الکترونیکی بیشتری  بخونی اینجا رو کلیک کن

از خیلی ساده تا متوسط  با تصویر و صدا

logo1

**************************************************************

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

http://www.topmarks.co.uk/english-games/3-5-years/letters-and-sounds

http://pbskids.org/games/spelling/

http://www.eduplace.com/kids/hmsv/smg/

http://members.learningplanet.com/teachers/index.asp#early

http://www.eslkidstuff.com/flashcards.htm