اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی

اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسیReviewed by فاروس on Apr 17Rating: 5.0اصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسیاصطلاحات جدید انگلیسی با ترجمه فارسی

اصطلاح

1.This is the limit

ديگر شورش در آمده

2.Don’t count on your chickens before they are hatched…اول چاه رو بكن بعدا منارو بدزد…

3.As a matter of fact…

To tell you truth…راستش رو بخوای…

4.Rome was not built in a day
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

5.Clothes do not make the man
معادل بسيار زيباي مناسب با اين ضرب المثل…
تن آدمي شريف است به جان آدميت…..نه همان لباس زيباست نشان آدميت

6.Don’t get my monkey up
روی سگ منو بالا نیار

7.No overtaking
سبقت ممنوع

8.The grass is always greener on the other side of the fenceمرغ همسایه غازه!

9.When the hell’s frozen over
وقت گل نی

10.Teacher’s petنورچشمی معلم

11.He came running
با کله آمد

12.Enough is enough
بس کن دیگه

13.You have my wordمن بهت قول ميدم

14.Don’t get fresh with me
پررویی نکن!

15.I’m tied up
دستم بند است

16.He is a fair-weather friend

رفیق نیمه راهه

17.It’s none of your business/Mind your own business
به تو هیچ ربطی نداره!

18.It’s no use trying to talk to him

صحبت کردن با اون فایده ای نداره

19.Killing/wasting time

وقت كشی

20.It’s as good as a chocolate teapot

به درد هیچ کاری نمی خوره

21.How on earth

آخر چطور

22.I got cold feet
دستپاچه شدم

23.Sell short‌
دست كم گرفتن
مثلا وقتي مي گيم فلاني رو دست كم نگير.

24.Live and let live
زندگی خودتو بکن

25.Make up one’s mind
(to decide between alternatives)
تصمیم گیری کردن

26.Step on itگاز بده (تند برو)

27.It’s my treat

نوبت منه (كه حساب كنم)

28.Sour grapes
پیف پیف گربه, پیرزن و درخت آلو (اظهار بی رغبتی به آنچه که دست نیافتنی است)

29.Make a big deal about something از كاه كوه ساختن

30.I felt like a foolسنگ رو یخ شدم

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: