جالب ترین جمله در زبان انگلیسی
ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:10-04-2013
این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬‌ کلمه سوم سه حرفیست٬‌چهارم چهار حرفی… تا بیستمین کلمه بیست حرفی (بیشتر…)
بیشتر
1 دیدگاه
مترجم های آنلاین در رقابت
ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:08-24-2013
یکی از ابزارهایی که این روزها استفاده زیادی در فضای نت دارد، مترجم های آنلاین هستند. این مترجم ها می توانند در شرایط سخت به کمک شما آمده و متون را به زبان مختلف ترجمه کند. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:07-29-2013
(بیشتر…)
بیشتر
8 دیدگاه
ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:05-14-2013
Animal Jokes for Kids • Why do bees hum? Because they don’t know the words. • Why do birds fly south for the winter? Because it’s too far to walk. (بیشتر…)
بیشتر
3 دیدگاه
1 2