دوره Hey There
ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:05-30-2018
دوره Hey There مجموعه بسیار جذاب و متنوع از لغات و نکته های آموزشی که دامنه لغات و سطح توانایی زبان آموزان را در برقراری ارتباط به خوبی افزایش می دهد.
بیشتر
0 دیدگاه
دوره Four Corners
ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:05-30-2018
دوره Four Corners مجموعه ای که مهارتهای چهارگانه شنیداری، گفتاری، خواندنی و نوشتاری را به سطح پیشرفته می رساند.
بیشتر
0 دیدگاه
دوره Passages
ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:05-30-2018
در این دوره مهارتهای خواندن، درک مطلب و ارائه مطب زبان آموزان به خوبی تا سطح پیشرفته افزایش می یابد.
بیشتر
0 دیدگاه
دوره Objective FCE
ارسال شده توسط:مدیریت | تاریخ:05-30-2018
پس از پایان این دوره زبان آموزان مدرک دیپلم زبان خود را دریافت میکنند و میتوانند در دوره آموزش معلمی شرکت نمایند. دوره CAE و CPE نیز زبان آموزان را به سطح بالاتری از دانش زبان میرساند.
بیشتر
0 دیدگاه
1 2