گالری

[slideshow_deploy id=’1031′]

ارائه مطلب زبان آموز علیدوست – ۱۲ ساله

[hitasoft_player id=1]

******************************

******************************

برنده تبلت اسفند ۹۲

برنده تبلت

اهدای جوایز

IMG_0224

برنده گوشی

برنده گوشی

فاروس کلاس استاد آقایی

کلاس استاد رضایی

کلاس استاد محمدی

2013-09-14 09.37.382013-09-19 19.34.21-1

2013-09-14 11.34.40

2013-09-14 12.10.12

تعدادی از برندگان قرعه کشی تابستان ۹۲

برنده ها

Picture 056

1422013-07-10 10.45.462013-05-28 16.53.06

******************************

snapshot25

snapshot9

snapshot39

snapshot36

تعدادی از برندگان قرعه کشی های ۱۳۹۱

 

2

4IMG_0008

2013-03-15 10.36.292013-04-06 15.09.03
2013-04-07 16.32.112013-04-07 18.11.13-12013-04-10 08.26.10-1لوگوی فاروس