بازی های آموزشی و منابع آنلاین

بازی های آموزشی و منابع آنلاین

سطح اول زیر ۸ سال

 learntoread

آموزش خواندن وکتابهای ساده

3936-1

بازی صداها

4681-4

نوشتن  عددها

4710

شکلها

maths_button

بازیهای بیشتر شکلها وعددها

h-spring

ساختن متن با شکار کلمات

geometry

بازی شکلها

d-geomeasure

ساعت

h-snowman

آدم برفی بساز

تمرین خواندن

تمرین خواندن

 

starfall

4685

sesame-street-cookie-monsters-alphabet-soup

 wordworld-dogs-letter-pit

between-the-lions-a-b-c-d-watermelon

starfall.com

 شمارش

سوپ الفبا

 الفبا  صداها

 الفبا

preschool-learn-numbers

preschool-match-shapes

preschool-learn-to-write-numbers

preschool-write-uppercase-letters

preschool-write-lowercase-letters

 

english_button

 

 سطح دوم پایه ای (۸ تا۱۱ سال)

 

 Picture 

Dictionary

   quizthumb

spinthearrowThumb

clockThumb

prepThumb

  صفات مقایسه ای  

 چهار گزینه ای

 چرخونه  موضوعی

  ساعت

 in on under by

kitchenThumb

   upanddownThumb

bbthumb

spelloffThumb

describerThumb

 آشپزخانه

 موضوعی – توپ بازی

 کامل کردن جمله

 دیکته حیوانات

  تعریف لغات

spellingbeeThumb

learntoread

maths_button

 دیکته موضوعی

  گرامر

 گرامر

  گرامر

  گرامر

  گرامر

تست گرامر مقدماتی

 تست گرامر قبل متوسط

 تست گرامر متوسط

 تست گرامر پیشرفته

 ONLINE GRAMMAR QUIZ

۳

 ONLINE GRAMMAR QUIZ

۲

  ONLINE GRAMMAR QUIZ

۱

 ONLINE GRAMMAR QUIZ 

 

 

 
 

 سطح سوم نوجوانان (۱۱ الی ۱۴ سال) 

games

spinoff

fast hands

countriesThumb

fallingThumb

 موضوعی

 گروهی

 موضوعی

 کشورها

2997-1

grammar-games

compareThumb

۳

۳

 

  بازیهای گرامر

 Adjectives

 Adverbs

 

۱۰۰

audio-story

۲

Untitled

۵

 

Picture

Dictionary

 Articles

 Adverbs of frequency

 

Going to – plans

Comparatives and superlatives

 سطح چهارم ۱۵ سال به بالا (Hey There  )      

3084      3262-1 3263-1

4512

readingthumb

 ارایه مطلب

 Part of speech

 adjective

 noun verb adjective

 comprehension

222

1-Hangman

images

newbanner

 Present Perfect vs. Past Simple Tense

 Present Perfect & Past Participle

 English Tenses Exercise

 INTERMEDIATE LEVEL QUIZZES

 

 

 

 

 

 

 Advanced

 newbanner

 ADVANCED LEVEL QUIZZES

 

 
 

*************************************************************

اگه میخوای کتاب انگلیسی الکترونیکی بیشتری  بخونی اینجا رو کلیک کن

از خیلی ساده تا متوسط  با تصویر و صدا

**************************************************************

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

http://www.topmarks.co.uk/english-games/3-5-years/letters-and-sounds

http://pbskids.org/games/spelling/

http://www.eduplace.com/kids/hmsv/smg/

http://members.learningplanet.com/teachers/index.asp#early

http://www.eslkidstuff.com/flashcards.htm