جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد شغل

جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد شغلReviewed by فاروس on May 28Rating: 5.0جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد شغلسایت آموزشگاه زبان فاروس در این پست جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد کار کردن و مکالماتی که در محیط های کاری رد و بدل می شود ارائه کرده است که از جمله آنها عبارتند از : شرایط کاری، حقوق و دستمزد، ساعات کاری، استخدام و استعفا و …

جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد شغل

سایت آموزشگاه زبان فاروس در این پست جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد کار کردن و مکالماتی که در محیط های کاری رد و بدل می شود ارائه کرده است که از جمله آنها عبارتند از : شرایط کاری، حقوق و دستمزد، ساعات کاری، استخدام و استعفا و …

۱- چه کاره هستید؟ شغل شما چیست؟

What do you do?/what are you?/what’s your job?

2- پزشک عمومی/ پیرا پزشک هستم.

I am a general practitioner /paramedic.

3- مهندس/ هنرمند هستم.

I am an engineer /artist.

4- هنوز دانشجو هستم.

I am still a university student.

5- پدر شما چه کاره است؟

What does your father do?

6- پدرم شغل آزاد دارد./ بازنشسته است.

My father is self-employed/retired.

7- کارمند دولت/ خلبان سرهنگ بازنشسته است.

He is a government employee/ pilot/retired colonel.

8- پدرم خیاط / سنگ کار / مهماندار هواپیما/ آهنگر/ زرگر است.

My father is a tailor/ stonemason/steward/ blacksmith/goldsmith.

9- یکبار بهم گفتی پدرت قفل ساز است.

Once you told me your father was a locksmith.

10- پدرم دامپزشک / حسابدار/ افسر است.

My father is a veterinarian/ an accountant/ an officer.

11- دلال معاملات ملکی/ فروشنده است.

He is a real estate agent/ a salesman.

12- پدرم نگهبان/ کنترل چی / تشک دوز / تحویل دار بانک/ تلفن چی است.

My father is a watchman/ an usher/ an upholsterer/ a teller / a telephonist.

13- کارمند بانک است.

He is a bank clerk.

14- او متخصص زنان/ متخصص پوست/ متخصص قلب/ متخصص داخلی است.

She is a gynecologist/dermatologist/cardiologist/ internist.

15- متخصص بیهوشی/ پرستار/ استاد دانشگاه است.

He is an anesthetist/ a nurse/ a university teacher.

16- پدرتان کار نمیه وقت دارد یا تمام وقت؟

Does your father have a part-time or a full-time job?

17- او به صورت تمام وقت/ نمیه وقت کار می کند.

He works full time/ part time.

18- چند ساعت در روز کار می کند؟

How many hours a day does he work?

19- آیا شیفتی کار می کند؟

Does he work on shifts?

20- پدرم بیکار است.

My father is unemployed/out of work.

21-او از دولت مستمری بیکاری می گیرد.

He receives unemployment benefit from the government.

22- در سن ۵۵ سالگی باز نشسته شد.

He took retirement at the age of 55.

23- مستمری بگیر است.

He is a pensioner./he receives pension.

24- شنیدم پدرت سال گذشته اخراج شد.

I hear your father was fired/ sacked / dismissed last year.

25- خیلی ها را اخراج کردند ولی پدرم خوش شانس بود که نگاهش داشتند.

They fired many people, but my father was lucky to be kept on.

26- نه، کارش را ول کرد.

No, he gave up his job/ he quit.

27- استعفا داد.

He resigned.

28- برای چند هفته معلق بود.

He was suspended for a few weeks.

29- هیچ وقت نتوانسته است در یک شغل بماند.

He has never been able to hold down a job.

30- برادرت جایی استخدام است؟

Is your brother employed anywhere?

31- دو سه ماه است که به عنوان مهندس استخدام شده است.

He has been employed as an engineer for a couple of months.

32- کار فرمایش کیست؟کار خانه اش چند نفر نیرو دارد؟

Who is his employer? How many employees work in his factory?

33- پدرم می خوذاهد در خواست کار بدهد.

My father wants to apply for a job.

34- آیا فرم در خواست را تکمیل کرده است؟

Has he filled application from?

35- بله ،دارد دنبال یک معرف می گردد. شما معرف او می شوید.

Yes he is looking for a referee. Can you act as his referee?

36- هفته آینده مصاحبه دارم. امیدوارم همه چیز خوب پیش برود.

I have an interview next week. I hope it will go well.

37- برای چه پستی درخواست داده اید.

What position/ post have you applied for?

38- چه مدت است که این پست خالی است؟

How long has this post been vacant?

39- اولین شغلی را که به من پیشنهاد دهند می پذیرم.

I will accept/ take the first job they offer me.

40- مطمئنم به سمت مدیر فروش منصوب خواهید شد.

I am sure you will be appointed to the post of sales director.

41- نظرتان راجع به شغلتان چیست؟

How do you like your job?

42- خیلی شغلم را دوست دارم، ولی شغلم استرس زا/ کسل کننده/ خطرناک است.

I like it very much, but it’s very stressful/ boring/dangerous.

43- پدرم شغلش را دوست دارد چرا که شغلش آرامش بخش/ راحت و بی خطر است.

My father likes his job is relaxing/easy and safe.

44- ماهیانه چقدر در می آورد؟

How much does he earn monthly?

45- حقوقش / دستمزدش چقدر است؟

How much is his salary/ wage?

46- ماهیانه ۵۰۰ دلار در می آورد.

He earn $ 500 (five hundred dollars) a month.

47- حقوق سالیانه اش فقط ۴۸۰۰۰ دلار است.

His annual salary is just $48000(forty thousand dollars).

48- پایه حقوقش ۳۰۰ دلار است.

His basic / base salary is $300.

49- هفتگی/ ماهیانه حقوق می گیرد.

He is  paid weekly / monthly.

50- در آمد بالایی دارد.

He has a high income./ he is well- paid.

51- در آمد کمی دارد.

He is poorly paid/ badly paid.

52- از راه تدریس پول زیادی به دست نمی آورد.

He doesn’t make a lot of money out of teaching.

53- می خواهد درخواست اضافه حقوق کند.

He is going to ask for a pay raise.

54- هفته گذشته ترفیع گرفت.

He got a promotion last week.

55- مدت زیادی بود منتظر ترفیع رتبه بود.

He had been expecting promotion for a long time.

56-هفته گذشته حقوقش را کم کردند.

He had pay cut last week.

57- هرگز فیش حقوقش را دیده ای؟

Have you ever seen his pay slip?

58- حقوقشان پس از کسر مالیات، بیمه و غیره چقدر است؟

How much is your salary after deductions for tax, insurance, etc?

59- بعد از کسر مالیات و غیره ، حقوق ماهیانه ام ۷۰ دلار  است.

After deductions for tax etc, my salary $700 a month.

60- در آمد خالص/ ناخالص شما چقدر است؟

How much is your net/ gross income?

61- برادرم دنبال شغل می گردد.

My brother is looking for employment.

62- باید یک شغل موقت/ دائم پیدا کند.

He should find a temporary /permanent job.

63- کارکنان آنجا خیلی صمیمی هستند.

 The staff there is so friendly.

64- پدر شما می تواند من را برای پست جدید در کارخانه اش توصیه کند؟

Can your father recommend me for the new post in his factory?

65- دست بردار. می توانی با پارتی بازی آنجا یک شغل برای خودت دست و پا کنی.

Come on. You can pull a few strings to get a job there.

66- باید دوستان رده بالایی داشته باشید.

You should have friends in high places.

67- چند روزی باید مرخصی بگیریم و به مسافرت برویم.

I have to take a few days off and go on a trip.

68- دوست دارم دو سه هفته مرخصی بگیرم.

I like to take a couple weeks’ leave.

69- او در حال مرخصی است. به خاطر بیماری به مرخصی رفته است.

He is away in leave now./ he is on sick leave.

70- در مرخصی زایمان به سر می برد.

She is on maternity leave.

71- کارگران کارخانه پدرم یک بار اعتصاب کردند.

Once the workers in my father’s factory went on strike.

72- پدرم هم جزو اعتصاب کنندگان بود.

My father was also one of the strikers.

73- در آمد ثابتی دارم.

I have a steady income.

74- می خواهم شغلم را عوض کنم.

I want to change my job.

75- چرا می خواهی شغلت را عوض کنی؟ پول خوبی در می آوری.

Why do you want to change your job? You get / earn good money!

76- من در پی گرفتن حقوق خوب نیستم. فقط پول زیادی به دست می آورم.

I am not interested in earning a good salary.

77- حقوق کمی دارم.

I have a poor salary.

78- امنیت شغلی ندارم.

I don’t have job security.

79- تدریس ممکن است خیلی رضایت بخش باشد، اما پول زیادی ندارد.

Teaching can be very rewarding, but there’s no money in it.

80- می خواهم در پژوه ای سرمایه گذاری کنم.

I want to invest in a project.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: