جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد مسافرت هوایی و فرودگاه

جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد مسافرت هوایی و فرودگاهReviewed by فاروس on Jun 6Rating: 5.0جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد مسافرت هوایی و فرودگاهجملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد مسافرت هوایی و فرودگاه

جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد مسافرت هوایی و فرودگاه

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد کلیات سفر، در فرودگاه، بخش های مختلف فرودگاه، بلیط پرواز، چک کردن بار و مسافر، سوار شدن به هواپیما، زمان و ساعت پرواز و …

فرودگاه و قسمت های مختلف آن: کلیات

Air travel, an airport & its different sections: Generalities


1- فردا با هواپیما به توکیو می روم.

I’m flying to Tokyo/ I’m going to Tokyo by plane tomorrow.

2- جا رزرو کرده ای؟

Have you made a reservation?

 3- بله بلیطم دیروز تایید شد.

Yes, my reservation/ seat was confirmed yesterday.

4- با کدام خط هوایی مسافرت می کنی/ می روی؟

Which airline are you taking/ traveling (by)?

5- پروازم یکسره / بدون توقف است.

My flight is non-stop.

6- در سنگاپور توقف داریم . آنجا هواپیما عوض می کنیم.

We have a stop- over/ lay-over in Singapore. We’ll change planes there.

7- بلیطت یکسره است یا رفت و برگشت(دو سره)؟

Is your ticket one- way or round trip?

8- دو سره است ولی تاریخ برگشتم/ بلیط برگشتم اُپن است.

It’s round trip but my return trip date/ ticket is open.

9- با درجه یک میروی؟

Are you flying first class/ business class?

10- منظور آن بخش از هواپیما و خدمات آنست که از درجه یک ارزان تر است.

I’m traveling coach/ in economy class.

11- پروزات چه ساعتی است؟

What time’s your flight?

12- هواپیما چه ساعتی بلند می شود؟

What time does the plane take off/ leave?

13- هواپیما چه ساعتی به توکیو می رسد/ در توکیو فرود می آید؟

What time does the plane get to/ arrive in/ land in Tokyo?

14- شماره پروازت چیست؟

What’s your flight number?

15- چمدان هایت را بسته ای؟

Have you packed your suitcases?

16- گذر نامه ات را تحویل داده ای؟

Have you handed in your passport?

17- چه ساعتی باید در فرودگاه باشی؟

What time should you/ do you have to be at the airport?

18- باید سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه باشم.

I should/ have to be at the airport 3 hours before the flight.


چک کردن بار و سوار شدن به هواپیما

Checking the baggage & boarding the plane


19- تا یک دقیقه دیگر شروع به چک کردن بارها می کنند.

They’re beginning to check in a/ one minute.

20- اول باید بدهیم در آن قسمت بارمان را چک کنند.

First we must have/ get our baggage checked in that section.

21- برای پرواز ۶۰۵ ایر فرانس به توکیو باید اینجا بارم را چک کنم؟

Do I check in here for Air France flight 605 to Tokyo?

22- بله، لطفا بارتان را بگذارید اینجا.

Yes, can you put your baggage up here, please?

23- هر مسافر مجاز است ۲۰ کیلو بار داشته باشد.

Each passenger is allowed to have 20 kilos of baggage./ Free baggage allowance is 20 kilos(per person).

24- من ۱۰ کیلو اضافه بار داشتم و به ناچار مبلغی اضافه پرداختم.

I had 10 kilos (of) excess weight, so I had to pay some extra money.

25- می توانم این کیف دستی را با خود درون هواپیما داشته باشم؟

Can I carry/ have this bag/ briefcase with me on the plane?

26- متآسفانه خیر. بزرگتر از اندازه مجاز است.

I’m afraid not. It’s the wrong size.

27- خیلی اضافه بار داریم. ناچاریم بقیه بارمان را فریت کنیم.

We have too much excess weight. We have to freight the rest.

28- این برچسب را روی چمدانت بچسبان.

Stick this sticker on your suitcase.

29- در خروجی شماره ۳ می توانید صندلی تان را انتخاب کنید.

You can choose your seat at gate 3.

30- یک صندلی کنار پنجره/ وسط می خواهم.

I’d like a window seat / an aisle seat.

31- منظور دو قسمتی است که سیگار کشیدن در آنها مجاز و غیر مجاز است.

Smoking or non- smoking?

32- بفرمایید این هم کارت سوار شدن به هواپیما. پرواز خوبی داشته باشید.

Here’s your boarding pass. Enjoy your flight.

33- حالا باید به سالن ترانزیت برویم.

Now, we should go to the departure lounge.

34- پروازمان به علت شرایط بد هوا نیم ساعت تاخیر دارد.

Our flight has a 30-minute delay due to bad weather (conditions).

35- ساعت ۳۰/۱۰ پرواز ما از بلندگوها اعلام شد.

Our flight was announced over the loudspeakers at 10.30.

36- از مسافران پرواز شماره ۶۰۵ ایران به مقصد توکیو خواهشمندیم برای سوار شدن به هواپیما به خروجی شماره ۵ مراجعه نمایند.

Passengers of Iran Air flight number 605 for Tokyo are requested to proceed to gate number 5 for boarding.

37- پرواز شماره ۷۰۴ به مقصد رم در حال سوار کردن مسافران است.

Flight number 704 for Rome is now boarding.

38- حالا وقت سوار شدن به هواپیما است.

Now it’s time to get on/ board the plane.

39- هواپیما سر ساعت ۱۱ بلند شد.

The plane took off at 11 o’clock sharp.

40- لطفا کمربندهایتان را ببندید و سیگار هایتان را خاموش کنید.

Please fasten your seat belts and extinguish your cigarettes.

41- لطفا پشتی صندلی ها را به وضعیت عمودی اولیه برگردانید.

Please bring your seats to their original upright position.

42- هر وقت آن چراغ خاموش شد می توانید کمربندهایتان را باز کنید.

Whenever that light goes out, you can unfasten your seat belts.

43- فضای کافی برای پاها و آرنج هایم داشتم.

I had enough leg room and elbow room.

44- خلبان و کمک خلبان هر دو ایرانی هستند.

The pilot and the co-pilot are both Iranian.

45- مهماندارها در حال سرو ناهار هستند.

The flight attendants are serving lunch.

46- تا پنج دقیقه دیگر فرود می آییم.

We’re going to land in five minutes.

47- به محض اینکه آن چراغ روشن شود باید کمربندهایمان را ببندیم.

As soon as that light comes on, we must fasten our seat belts.

48- فرود خیلی آرام بود. هیچ چیزی حس نکردم.

We landed very smoothly. I didn’t feel anything.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: