گواهینامه سطح Pre-Elementary

گواهینامه سطح Pre-Elementary

این گواهینامه پس از پایان دوره ۶ تا ۸ ترمی خردسالان و کودکان به آن ها اعطا می شود و بیانگر این است که زبان آموز مهارت های ابتدایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی را فرا گرفته و جملات و کلمات ساده را به خوبی می خواند و می نویسد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: