دوره Objective FCE

پس از پایان این دوره زبان آموزان مدرک دیپلم زبان خود را دریافت میکنند و میتوانند در دوره آموزش معلمی شرکت نمایند.
دوره CAE و CPE نیز زبان آموزان را به سطح بالاتری از دانش زبان میرساند.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: