گواهینامه سطح Intermediate

گواهینامه سطح intermediate
زبان آموزان پس از یک دوره ۱۲ ترمی دیگر به توانایی های بهتری از برقراری ارتباط دست می یابند به گونه ای که پس از این دوره به راحتی می توانند راجع به موضوعات مختلف نظر داده و به بحث در مورد افکار خود بپردازند.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: